Standardisering af farve

Farvemixing og matching er en af de mest tidskrævende processer i trykkeriet. Gøres det ikke korrekt, fører det til tab af materialer, indretningstid og allervigtigst, tab af kostbar maskintid. Men hvad nu hvis farve og farvematching kan standardiseres, så man rammer korrekt første gang?

Fra Label & Labelings april – juni 2022 magasin:

Det er altid en god øvelse at se, hvordan ny teknologi virker i praksis, nogle år efter det er kommet på markedet – om løfterne fra dengang holder. I denne artikel kigger vi nærmere på Pulse Roll Label Products’ PureTone flexosystem, der blev lanceret første dag på LabelExpo Europe 2015 med påstanden om, at det ville revolutionere farvematching på flexomaskiner. Men hvordan er det så gået i virkeligheden?

PureTone er et high strength mono-pigmenteret farveblandingssystem, der består af ni basefarver med tilføjelse af en speciel Royal Blue plus extender (transparent hvid). Fordi farverne kun består af et enkelt pigment, er farvematchingsprocessen meget lettere på grund af de langt færre pigmenter i den færdige blanding. Det optimerer farvestyrken og giver mere rene og klare farver, samtidig med at det reducerer risikoen for metamerisme, siger producenten Pulse.

Den høje farvestyrke gør det muligt at køre med lavere filmvægt, hvilket reducerer behovet for opbevaring af forskellige farver på lager og generelt giver et lavere farveforbrug for etikettrykkerne, samtidig med at det tilbyder mere fleksibilitet, da der kan trykkes både fuld- og halvtoner med én kliche.

Gary Seward, grundlægger af Pulse Roll Label Products, stødte første gang på standardiseringsudfordringer, da han tidligt i sin karriere arbejdede som farveblander på et trykkeri. ”Dengang var det screen farver og ikke flexofarve, men principperne er de samme. Det er det samme problem, der opstår, om du vælger væv eller anilox. Det er variationen, der skaber problemet. Trykkerne kom tilbage til mig og sagde, at farverne var forkerte, selvom de var den korrekte kulør. Og det blev meget klart, at trykkerne selv besluttede, hvilket væv de ville bruge – fuldstændig det samme, som vi ser med aniloxer”.

Gary Seward udviklede en procedure med trykkeriets pre-press-afdeling for at sikre, at det var det rigtige væv, der blev brugt til den rigtige farve. Trykkerne var derefter altid klar over, hvilket væv der skulle anvendes. ”Mine problemer blev reduceret fra op til 20 om dagen til et par gange om ugen – kun fordi jeg lavede farver til den samme slags væv hver gang.”

Seward konkluderede, at det var selve det at overlade beslutningen om, hvilken anilox (eller væv), der skulle bruges til trykkeren, der var hovedproblemet. Trykmaskinen står stille, mens trykkeren vælger anilox, vurderer om den fungerer, matcher og blander farve og trykker nogle meter tests for at nå korrekt farve og stabilitet.

PureTone blev udviklet for at fjerne den menneskelige vurdering fra farvematching. Pulse udviklede en database med 11 basefarver, som systemet skulle bruge for automatisk at skabe den korrekte kulør. Seward hævder, at trykkere, der bruger PureTone, i gennemsnit anvender 30% mindre farve, end hvis de bruger et standard 18-base pantone-blandesystem.

”Databasen er så præcis, at alle kan bruge den. Jeg kan lære dig at matche farve på 15 minutter. Også selvom du aldrig nogensinde har rørt en trykfarve,” siger han.

Det næste element var at fjerne muligheden for at vælge anilox fra trykkeren. Den eneste måde at gøre det på var ved at give kun én standardanilox, som skulle bruges til PureTone spotfarverne.

Pulse Roll Label Products demonstrerede, at hver eneste pantonefarve kan trykkes med en 5-6 grams anilox, når PureTone databasen er kalibreret til den pågældende anilox. Trykkeriet skal bare sørge for, at alle aniloxer på alle trykmaskiner har den samme volumen.

”Nu skal trykkeren ikke længere foretage den grundlæggende vurdering. Den er allerede klaret for ham af os, fordi det er os, farveproducenten, der ved, hvor kraftige farverne er.”

Seward siger, at fordelene ved at bruge en standardiseret volumen anilox til alle spotfarver bl.a. er, at det giver større ensartethed, en kraftig farvestyrke til lavere filmvægt, bedre vedhæftning, forbedret halvtonereproduktion, mindre spild og bedre hærdning.

Det var tanken bag PureTone farveblandingssystemet. Hvordan virkede det så i virkeligheden? Labels & Labeling har talt med tre etikettrykkere, som er skiftet til PureTone.

Reflex Labels

Reflex gruppen er et af Englands største etikettrykkerier. Virksomheden har adskillige produktionssteder og er i proces med at starte trykkerier op også i udlandet. I december 2021 tilføjede man Macfarlane Labels og Kilmarnock og de  to afdelinger Macfarlane Group Ireland og Macfarlane Group Sweden til gruppen.

Ian Kendall, CEO, siger, at Reflex Labels allerede anvendte produkter fra Pulse, da PureTone blev udviklet.

”For at være helt ærlig, – når folk siger: ”Vi har det her virkeligt gode produkt, og du kommer til at bruge mindre farve,” så er jeg altid lidt skeptisk,” siger Kendall. Men da Reflex Labels implementerede PureTone systemet, fandt de ud af, at det virkede præcis som forventet, og at det blev understøttet af data.

Hele processen fra pre-press blev justeret omkring PureTone, siger Kendall. ”Når du først har optimeret hvert eneste element af processen, kan du få jobbet i trykken meget hurtigere og med kortere indretningstid, og du bruger mindre tid på at ramme den farve, du ønsker – det er en anden ting, vi er virkelig kritiske omkring.

Foruden farvevolumen og omkostningsbesparelser er PureTone farverne også Food Packaging Compliant, og de lever derfor op til alle krav til uv-farver hos Reflex Labels.

Kendall siger, at PureTone har gjort trykkernes job så meget lettere, da der ikke længere skal foretages en manuel udvælgelse af aniloxer eller blandes farve. ”Når du gør det korrekt, er det så meget lettere at opnå det rigtige resultat. Så det gør rent faktisk trykkerens liv lettere. Men der er altså behov for andre kompetencer i reprodelen, før opgaven når til trykmaskinen.”

Reflex Labels bruger lige nu PureTone på 50 trykmaskiner, og farvesystemet rulles løbende ud til de nye trykkerier i gruppen.

”Når vi køber et firma, ligesom vi gjorde med MacFarlane, går vi stille og roligt over til PureTone. Og på grund af måden det virker på, kan vi ret hurtigt beregne ret præcist, hvor meget mindre farve, vi kommer til at bruge. Og det er godt. Så PureTone er på alle måder en gevinst – både mht. omkostnings-besparelser, miljømæssige fordele og reduktion i mængden af produkter, der transporteres rundt i landet.”

Hamilton Adhesive Labels

Hamilton Adhesive Labels har været i den engelske trykindustri i mere end 25 år, hvor de har trykt fra helt simple til multifarvede etiketter. PureTone systemet har været en integreret del af virksomhedens strategi om at opnå det forventede og planlagte resultat i trykkeriet.

Paul Larkin, der er Teknisk Direktør hos Hamilton Adhesive Labels, startede i industrien for over 47 år siden, i en tid, hvor flexo slet ikke var en rigtig trykteknik og ikke engang var anerkendt af fagforeningen. Han har arbejdet med bogtryk og offsettryk og så et kæmpe potentiale i flexo, da aniloxvalserne blev opfundet.

Larkin har fokuseret på at udvikle et predictive system til flexo, der er præcist første gang. Kvalitet og effektivitet er biprodukter af systemet. ”Problemet var dog, at farveindustrien aldrig forstod fordelene ved common quality.”

”Hvad mener jeg med common quality? Typisk vil pigmentets styrke ændres dramatisk, afhængig af hvilken farve/kulør, man trykker. For eksempel skal man bruge en 9,0 volumen anilox til at trykke refleksblå, mens en varm rød måske kun har brug for 6,0 volumen. Det påvirker kvalitet og nedetid på maskinen betydeligt.

Målet var at finde ud af, om en farveproducent kunne opnå korrekt farvekulør ved at bruge en 800 lpi x 6,0 volumen anilox og ramme hver eneste farve i pantoneviften. Fordelene ville være kæmpestore, hvis målet kunne opnås uden at sætte noget andet over styr: Perfekte tonplader, vignetter og fin tekst på samme kliche; reduceret nedetid.

Larkin fortsætter:” Med traditionelle farver bliver problemet forværret, når farverne mixes. Predictable software gør sit bedste, men det kræver, at der bruges et stort udvalg af forskellige aniloxer for at nå det ønskede resultat. Trykkerne skal typisk foretage adskillige ændringer, før de når et acceptabelt kommercielt resultat. Du producerer grundlæggende spild ind i systemet, lige fra starten af.”

Larkin testede først PureTone ved brug af en kontrolanilox, hvilket giver det perfekte udgangspunkt på alle maskiner. Pulse bestod med bravur med flyvende farver både mht. reologi, viskositet, hærdning, glans, flow og akkuratesse – og de ramte common quality volume, siger han.

Det tog Larkin omkring et år at sætte PureTone op, og i slutningen af processen havde han defineret de klicheer, farver og aniloxer, der passede bedst til hans system. Hamilton investerede i nyt laboratorieudstyr og brugte et par måneder på at teste og kalibrere laboratoriet til maskinerne og det specificerede lager af aniloxer. I dag er trykkeriets adskillige maskiner fuldstændigt identisk sat op.

”Alting fletter ind i hinanden med filosofien om måling og kontrol for at skabe et system, der giver dig forudsigelighed og repetérbarhed i processen – kvalitet er et biprodukt af systemet,” forklarer Larkin. ”Du kan kun have et predictable system, hvis der er en høj grad af kontrol i hvert eneste tron. Du har ikke et predictable system, hvis farvesystemet er fuldt af fejl, og farven svinger mellem 5-10 volumen, når du tager den frisk ud af bøtten.”

I de fem år trykkeriet har brugt PureTone, har Hamilton perfektioneret det system, der estimerer virksomhedens farveforbrug, og har opnået omkring 25% forbedring i overall efficiency.

”Når det kommer til at bruge et højere lag farve for at opnå en given kulør, har det en negativ indflydelse på trykket. Og ingen har lagt 2 + 2 sammen udover Pulse. Gary Seward har en stærk tryk-baggrund,” tilføjer Larkin.

Berkshire Labels

Berkshire Labels har været i etiketindustrien i næsten 40 år. Firmaet forventer en omsætning på 14 millioner GBP i år og har 75-80 ansatte.

Berkshire trykker både flexo og digitalt, hvor den digitale del udgør ca. 50% af indtægterne. Firmaet har specialiseret sig i selvklæbende etiketter, ark med etiketter, shrink sleeves, wrap arounds og poser til føde- og drikkevarer, kosttilskud, vitaminer, toiletartikler, kosmetik, sikkerhed og gartneri.

For seks år siden investerede Berkshire i den første full servo maskine, en 17” Mark Andy Performance. ”Vi havde brugt en masse tid på digitale investeringer, og nu var det på tide at tage vores digitale erfaring, knowhow og mindset og føre det over i flexo,” siger Paul Rascoe, direktør hos Berkshire Labels.

”Vi har mange kunder, der starter med små testtryk og testkørsler og bygger op til en pæn størrelse forretning. Nogle af dem bliver ved med at arbejde i digital, men vi vil gerne være i stand til at rykke dem over på flexo, når opgaverne bliver større. Så vi er ligeglade med, om opgaven er 1.000 eller 1.000.000 etiketter, kunderne får samme gode oplevelse fra Berkshire, og de skal ikke bekymre sig om, hvordan opgaven er produceret.”

Mark Andy flexomaskinen og et GMG Color Management system blev installeret samtidig for at kunne generere certificerede proofs af kundernes artwork. Berkshire tog Pulses fire-farvesystem og fik det til at ramme ISO-profilen for at matche proof´et. Der blev også implementeret Digital Pantone og IQC (Incoming Quality Control). Dernæst gik de i gang med spotfarverne. Hidtil havde etikettrykkere blandet pantonefarver og derefter justeret dem, indtil de ramte den rigtige kulør. Roscoe ønskede at spare tid på den proces og at standardisere den.

Pulse introducerede PureTone og demonstrerede, hvordan farven ramte pantonekuløren første gang og opnåede Delta E tolerance på 2 eller under. Pulse lovede også, at når en spotfarve blev scannet, enten trykprøve eller en prøve fra kunden, så ville systemet oplyse det rigtige farvespektrum og den tilhørende farveformulering.

”Vi lagde hurtigt de dage, hvor vi blandede og matchede farve, bag os, da vi begyndte med dette system,” siger Roscoe

Berkshire kunne nu med ro i maven love kunderne, at jobs, der blev trykt enten digitalt eller i flexo, ville opnå en Delta E på 2 eller under – selvom de fleste jobs i praksis er under 1 i Delta E.

Berkshire investerede også i standard mediumvolumen aniloxer, profilerede dem og satte PureTone systemet op til alle tre maskiner.

”Vi elsker at få besøg af kunder, og vi elsker at vise dem, hvad vi laver. Men på den anden side spørger vi os selv, hvorfor de dog kommer. De kommer, fordi de vil være sikre på, at farven er korrekt,” siger Roscoe.

Sammen med PureTone implementerede Roscoe GMG proofing og X-Rite IFS Software, der arbejder sammen med databasen over PureTones farver.

”Det fungerer rigtig godt, og vi har sparet bunker af tid. Vi har fjernet spørgsmål og holdninger – enten rammer du farven – eller også gør du ikke. Og så er det bare et spørgsmål om at vedligeholde systemet, bruge kontrolpunkter og sikre repetérbarhed,” forklarer Roscoe.

Berkshire Labels’ investeringer i flexo har ikke kun været i nye maskiner men i et fulddigitaliseret ecosystem.

”Vi kunne jo ikke investere alle disse penge i en flexomaskine for blot at lade den stå stille og vente på, at udstyr og farver ville blive klar og tilgængelige. Så for os var det et spørgsmål om at holde maskinen kørende. Vi vil ikke bruge tid på at matche og mixe farve på maskinen og lave adskillige variationer. PureTone gav os bare pantonefarver, der rammer rigtigt første gang” siger Roscoe.

Pulse installerede systemet, uddannede Berkshires pre-press team og supporterede etikettrykkerne i de første par uger for at sikre, at alting blev gjort korrekt. ”Og det har kørt perfekt siden. Det er ret let at forstå systemet. De giver dig et garanteret sæt med farve og recepter, så laver du farven – og så passer det bare. Det matcher, så længe du ikke ændrer noget,” siger Roscoe.

Med det nye system og de nye maskiner estimerer Roscoe, at virksomheden har sparet 2-3 timer om dagen, siden de skiftede til PureTone for 6 år siden, – timer, der tidligere blev anvendt på at blande farver.

 

For yderligere information om virksomhederne:

www.pulserl.com

www.reflexlabels.co.uk

www.berkshirelabels.co.uk

www.hamilton-labels.co.uk

Kontakt mig

Hvis du ønsker at blive kontaktet af én af vores medarbejdere, så indtast dine kontaktoplysninger herunder: